top of page
Language Sponsor Website Image.png

Maligayang pagdating!

Mag-download ng anim na debosyonal para sa mga bagong Kristiyano

Ang bawat isa ay nakasentro sa isang mahalagang haligi ng ating pananampalataya bilang Kristiyano, at nakatuon ito sa pagtulong sa iyo na bumuo ng pangmatagalang kalinawan at panghabang-buhay na paglago sa iyong paglakad kasama ng Diyos.

 

Dalangin namin na pagpapalain at palalakasin ka nito.

OOTW.1 1440x810.jpg

Ang Pinakamalaking Desisyon ng Iyong Buhay!

Maraming mga desisyon sa buhay ang mahalaga para sa isang bagay. Gayunpaman, isa lamang ang pinakamahalaga. Kung ikaw ay naghahanap ng isang simpleng gabay para sa mas malalim na kaunawaan ng di-pangkaraniwang desisyon na ito - ang libreng kaloob ng Diyos na kaligtasan - magsimula ka rito. Kinuha mula sa aklat na “Out of this World; A Christian’s Guide to Growth and Purpose” ni David J. Swandt.

OOTW.2 1440x810.jpg

Gawing Una ang Diyos

Ang pagiging una ng Diyos sa ating buhay ay hindi lamang minsan na kaganapan. . . ito ay panghabang-buhay na proseso sa bawat Kristiyano. Bago ka man sa pananampalataya o isa nang "beterano" na tagasunod ni Cristo, mapapansin mong madaling maunawaan at isabuhay ang gabay na ito, at isa itong napaka-epektibong pamamaraan para sa matagumpay na pamumuhay bilang Kristiyano.

OOTW.3 1440x810.jpg

Ang Pinakamahusay na Pamumuhunan Mo!

Ang pagkamit ng isang pinagpala at masaganang pakinabang ay nagsisimula sa paggawa ng tamang pamumuhunan. Kung isa kang bagong Kristiyano, wala nang mas malaki pang pamumuhunan na maaari mong gawin sa iyong pananampalataya kaysa sa regular na pagkain ng Salita ng Diyos. Magsimula dito upang matulungan kang Basahin, Unawain at Ipamuhay ito nang epektibo araw-araw.

OOTW.4 1440x810.jpg

MAYROON ka ngang Panalangin!

Tuklasin ang mga prinsipyo sa pagbuo ng isang malakas at epektibong buhay-panalangin. Panalangin - pakikipag-usap sa Diyos sa isang personal na antas - ang susi upang makita ang positibong pagbabago sa ating buhay at paligid. Hango sa librong, "Out of This World: A Christian’s Guide to Growth and Purpose” ni David J. Swandt.

OOTW.5 1440x810.jpg

Mamuhay ng isang Puno ng Layunin na Buhay!

Ang masaya at puno ng layunin na buhay ay nakasalig sa mga relasyon, pagmamahal at pananampalataya. Kung naghahanap ka ng higit na kalinawan kaugnay sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, gamitin ang planong ito upang makatulong sa pagtuon ng iyong hangarin at pagtuklas.  Hango sa librong, "Out of This world: A Christian’s Guide to Growth and Purpose” ni David J. Swandt.

OOTW.6 1440x810.jpg

Mamuhay nang may Lakas at Tapang!

Hindi ka kailanman nag-iisa. Ikaw man ay 1 araw o 30 taon na sa iyong pananampalataya bilang Kristiyano, nananatili ang katotohanang ito para sa lahat ng maaaring ihamon ng buhay sa atin. Alamin kung paano yayakapin nang epektibo ang tulong ng Diyos sa gabay na ito. Hango sa librong, "Out of This World: A Christian’s Guide to Growth and Purpose” ni David J. Swandt

bottom of page